Český jazyk 2 - pracovní sešit pro SŠ

Dostupnost: Není skladem

0 × hodnoceno

Anotace

Nový pracovní sešit Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je. Celkem 64 stran obsahu pro 2. ročník SŠ je...

Nový pracovní sešit Vám chce nabídnout nejen moderní a atraktivní vzhled, ale především ukázky textů z různých oborů i období, srozumitelné výklady a podněty k přemýšlení o tom, jaká vlastně čeština je. Celkem 64 stran obsahu pro 2. ročník SŠ je rozděleno na 2 hlavní části. (Jazykové vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 23 kapitol. Pracovní sešit doplňuje učebnice. Byl sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušenosti s výukou na středních odborných školách a gymnáziích. Celkem 64 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části. Typologicky pestrá cvičení lze využít k přípravě k maturitní zkoušce. Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu. Texty doprovázejí barevné fotografie a kresby. Piktogramy označují nadstandardní učivo a mezipředmětové vztahy. Obsah: I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Náuka o slovní zásobě (lexikologie) Slovo Význam slova Slovní zásoba Vývoj slovní zásoby Vrstvy slovní zásoby Tvoření slov Frazeologie 2. Tvarosloví Slovní druhy Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky Slovesa Neohebné slovní druhy 3. Zdokonalování pravopisu II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Odborný styl 2. Administrativní styl 3. Útvary používané v souvislosti s přijetím do zaměstnání 4. Popis Popis předmětu, prostředí, osoby Popis děje Líčení Odborný popis 5. Charakteristika

Více

Popis

Nakladatel: TAKTIK
Počet stran: 64
Vazba: Kniha, paperback
Formát, hmotnost: 209 × 297 mm, 185 g
Rok a měsíc vydání: 2020/03
Pořadí vydání: 1.