Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti
Euromedia Group, a. s.
se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5
identifikační číslo: 49709895
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9675
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.knizniklub.cz

V Praze dne 12. 2. 2024