Hravá literatura 6 - učebnice

Dostupnost: Skladem
Klubová cena: 89 Kč (105 Kč)
Ušetříte: 16 Kč

0 × hodnoceno

Anotace

V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu...

V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu literatury je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající v pracné domácí přípravě učitele a používání zastaralých a rozsáhlých čítanek, z kterých učitel často využije jen nepatrnou část. Jednotlivé kapitoly učebnic literatury obsahují charakteristiku probíraného žánru, popř. období, významných autorů, jejich děl a další zajímavosti. Kapitoly pracovních sešitů obsahují ukázky děl daného žánru nebo období tak, aby je žáci stihli pročíst během jedné hodiny literatury. Na každou ukázku navazují hravá cvičení zaměřená na pochopení a porozumění textu a procvičení teoretických poznatků. Úlohy jsou koncipovány tak, aby jednoduchou a zábavnou formou pomohly žákovi osvojit všechny poznatky potřebné pro splnění obsahového standardu RVP ZV. Na tvorbě pracovních sešitů a učebnic se podílel široký kolektiv učitelů s bohatými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi z vyučování českého jazyka. Učebnice se vhodně doplňuje s pracovním sešitem, který ji doprovází úryvky z literárních děl a rozmanitými úlohami na práci s textem Spolu s první částí učebnice pro sedmý ročník ZŠ a odpovídající ročník víceletých gymnázií je zaměřena na žánrově členění literatury Dále se učebnice věnují chronologickému vývoji literatury Kniha zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené "Úlohy", které mají podnítit diskusi, "Zajímavosti" ozvláštňující výklad a "Vysvětlivky", v nichž jsou vyloženy významy některých pojmů z textu Učebnice obsahuje: O literatuře Lidová slovesnost Literární druhy a žánry Epika: bajky Epika: báje, mýty a eposy Epika: pověsti Epika: pohádky, pohádky lidové a autorské Epika: dobrodružná literatura Epika: humoristická literatura Lyrika Lyrika: jazykové prostředky Lyrika: lyrické žánry Lyrickoepické žánry Drama Komiks

Více

Popis

Nakladatel: TAKTIK
Počet stran: 44
Vazba: Kniha, paperback
Formát, hmotnost: 148 × 210 mm, 95 g
Rok a měsíc vydání: 2021/09
Pořadí vydání: 2.